C79458-L549-A1
 
C79458-L549-A1System
Verwendet in...  
PC-X
PC-X10
PC-MX
MX2
MX2+
PC-2000
MX4
X20
MX300
MX500
WS2000
C30
C40
C50
MX300I
MX500I
WX200
RM200-xxx
RM200-Cxx
RM300-Cxx
RM300-Exx
RM400-xx
RM400-xxx
RM400-Exx
RM600-xx
RM600-xxx
RM600-Exx
RM1000
PCD-4T
PCD-4H
PCD-4Lsx
PCD-5H
PCD-5T
SCENIC-5T90
PCD-5T-A-PCI-60E
PCD-5T_SMP
PG631
C79458-L549-A1

CPU-Baugruppe PG631

Auf der Baugruppe befinden sich:

  • D8085AC CPU
  • SAB8155D mt 256Byte SRAM, 3 Port I/O (2*8Bit, 1*6Bit), 1* 14Bit Timer
  • D8259A Interrupt-Controller
  • D8279-5 Tastatur-Controller
  • P8251A-1 USART f. Drucker-Interface (TTY 20mA)
  • 4* D444C-1 1K*4 SRAM, 300ns
  • 8* EPROM 27xx xK*8 (Betriebsprogramm)